ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Souhrnné tabulky

Obsah řad

L (1) C (2) S

Legislativní akty (L I)

Nelegislativní akty (L II)

Jiné akty (L III)

Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu (L IV)

Usnesení, doporučení a stanoviska (C I)

Sdělení (C II)

Přípravné akty (C III)

Informace (C IV)

Oznámení (C V)

Veřejné zakázky (výzvy k podávání nabídek): práce, dodávky, služby (otevřená, omezená, zrychlená řízení)

Informace orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo programy Unie (např. Evropského investičního fondu, Evropské investiční banky atd.)

(1)
Řada doplněná řadou L … I (viz oddíl 1.1, řada L).
(2)
Řada doplněná řadou C … A, C … E (ukončena 1. dubna 2014) a C … I (viz oddíl 1.1, řada C).

Identifikační složky nařízení, směrnic a rozhodnutí (L I a L II)

Orgán Druh aktu Povaha aktu Identifikační složky – akt legislativní/nelegislativní Část Signatář
Evropský parlament + Rada nařízení legislativní (řádný legislativní postup)

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy

+ právní východisko: v souladu s řádným legislativním postupem

L I předseda EP + předseda Rady
směrnice legislativní (řádný legislativní postup)

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy

+ právní východisko: v souladu s řádným legislativním postupem

L I předseda EP + předseda Rady
rozhodnutí legislativní (řádný legislativní postup)

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy

+ právní východisko: v souladu s řádným legislativním postupem

L I předseda EP + předseda Rady
rozhodnutí (např. uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci) nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda EP + předseda Rady
 
Evropský parlament nařízení legislativní (zvláštní legislativní postup)

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

+ právní východisko: v souladu se zvláštním legislativním postupem

L I předseda EP
rozhodnutí nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda EP
 
Evropská rada rozhodnutí nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Evropské rady
 
Rada nařízení legislativní (zvláštní legislativní postup)

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

+ právní východisko: v souladu se zvláštním legislativním postupem

L I předseda Rady
nařízení (založené přímo na Smlouvách) nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Rady
prováděcí nařízení nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […], uvedeného/uvedené […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Rady
směrnice legislativní (zvláštní legislativní postup)

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

+ právní východisko: v souladu se zvláštním legislativním postupem

L I předseda Rady
směrnice (založená přímo na Smlouvách) nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Rady
prováděcí směrnice nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Rady
rozhodnutí legislativní (zvláštní legislativní postup)

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

+ právní východisko: v souladu se zvláštním legislativním postupem

L I předseda Rady
rozhodnutí (založené přímo na Smlouvách, včetně rozhodnutí SZBP) nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Pro rozhodnutí SZBP, 1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Rady
prováděcí rozhodnutí nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Rady
 
Komise nařízení (založené přímo na Smlouvách) nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
nařízení v přenesené pravomoci nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […],

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
prováděcí nařízení nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […],

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
směrnice (založená přímo na Smlouvách) nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
směrnice v přenesené pravomoci nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
prováděcí směrnice nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […],

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
rozhodnutí (založené přímo na Smlouvách) nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […], a zejména na článek […] této smlouvy,

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
člen Komise
(pokud jsou uvedeni adresáti)
rozhodnutí v přenesené pravomoci nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […],

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
člen Komise
(pokud jsou uvedeni adresáti)
prováděcí rozhodnutí nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na Smlouvu […],

+ 2. právní východisko: s ohledem na […], a zejména na článek […] uvedeného/uvedené […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II předseda Komise
člen Komise
(pokud jsou uvedeni adresáti)
 
Evropská centrální banka nařízení nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na […], a zejména […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II prezident ECB
rozhodnutí nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na […], a zejména […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II prezident ECB
obecné zásady nelegislativní

1. právní východisko: s ohledem na […], a zejména […]

Právní východisko týkající se legislativního postupu se neuvádí.

L II prezident ECB

Číslování Úředních věstníků

Datum Číslo
Od roku 1952 do 30. 6. 1967 (průběžné stránkování po celý rok a obsahuje rok) Úř. věst. 106, 30.12.1962, s. 2553/62.
od 1. 7. 1967 (každé vydání začíná stranou 1) Úř. věst. 174, 31.7.1967, s. 1.
od roku 1968 (vznik Úř. věst. L a C) Úř. věst. L 76, 28.3.1968, s. 1.
Úř. věst. C 108, 19.10.1968, s. 1.
1978 (vznik Úř. věst. S) Úř. věst. S 99, 5.5.1978, s. 1.
1991 (vznik Úř. věst. C … A) Úř. věst. C 194 A, 31.7.2008, s. 1.
Od 31. 8. 1999 do 31.3.2014 (Úř. věst. C … E) Úř. věst. C 189 E, 26.7.2008, s. 1.
1.1.2016 (vznik Úř. věst. L … I a C … I) Úř. věst. L 11 I, 16.1.2016, s. 1
Úř. věst. C 15 I, 16.1.2016, s. 1

Číslování aktů (řada L)

Nařízení
Datum Číslo
rok 1952 až 31. 12. 1962 nařízení č. 17
1. 1. 1963 až 31. 12. 1967 nařízení č. 1009/67/EHS
1. 1. 1968 až 31. 10. 1993 nařízení (EHS) č. 1470/68
1. 11. 1993 až 31. 12. 1998 nařízení (ES) č. 3031/93
od 1. 1. 1999 až 30. 11. 2009

nařízení (ES) č. 302/1999

nařízení (ES) č. 1288/2009

od 1. 12. 2009 až 31. 12. 2014 nařízení (EU) č. 1178/2009
od 1. 1. 2015 nařízení (EU) 2015/475
Směrnice, rozhodnutí
Akty Datum Číslo
směrnice
(L I a L II)
do 31. 12. 2014

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU

směrnice Rady 2010/12/EU

směrnice Komise 2010/29/EU

od 1. 1. 2015

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/254

směrnice Rady (EU) 2015/121

směrnice Komise (EU) 2015/565

rozhodnutí
(L I)
do 31. 12. 2014 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 284/2010/EU
od 1. 1. 2015 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/601
rozhodnutí
(L II)
do 31. 12. 2014

rozhodnutí Komise 2010/261/EU

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2010/204/EU

rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP

od 1. 1. 2015

rozhodnutí Komise (EU) 2015/119

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/468

rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/76

Doporučení, obecné zásady (L II)
Akty Datum Číslo
doporučení do 31. 12. 2014 2009/1019/EU
od 1. 1. 2015 (EU) 2015/682
obecné zásady do 31. 12. 2014 2009/1021/EU (ECB/2009/28)
od 1. 1. 2015 (EU) 2015/732 (ECB/2015/20)
Pozn.:

Doporučení jsou zveřejňována:

v řadě L II: doporučení Rady (články 121, 126 a 140 Smlouvy o fungování Evropské unie), Komise (článek 292), Evropské centrální banky (článek 292),
v řadě C I: doporučení Evropského parlamentu Radě, doporučení Rady, Komise, Evropské centrální banky,
v řadě C III: doporučení Evropské centrální banky (články 129 a 219).
Rozhodnutí EHP a rozhodnutí a doporučení ESVO
Akty Datum Číslo
rozhodnutí Smíšeného výboru EHP do 31. 12. 2014 (číslo pouze od tvůrce aktu) č. 119/2009
od 1. 1. 2015 (dvojí číslování) č. 159/2014 [2015/94]
rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO do 31. 12. 2014 (číslo pouze od tvůrce aktu) č. 133/09/KOL
od 1. 1. 2015 (dvojí číslování)

č. 30/15/KOL [2015/1813]

č. 226/17/KOL [2018/564]

doporučení Kontrolního úřadu ESVO do 31. 12. 2014 (číslo pouze od tvůrce aktu) č. 119/07/KOL
od 1. 1. 2015 (dvojí číslování) č. N/15/KOL [2015/N]

Struktura aktu

Structure of an act
Poslední aktualizace: 1. 6. 2021
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana