ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

2.7 Členění textu v aktech

Název části Číslování Odkaz v textu
Akty
Preambule
Právní východisko (1)   v prvním právním východisku
Nečíslovaný bod odůvodnění (pouze
v případě jediného bodu odůvodnění) (1)
  v bodě odůvodnění (2)
Číslovaný bod odůvodnění (1) (1), (2) v 1. bodě odůvodnění (2)
Normativní text
Článek (3) jediný článek
článek 1, 2
v jediném článku
v článku 1, 2
Odstavec 1., 2. v odstavci 1, 2
Pododstavec (4)   v prvním, druhém… posledním pododstavci
Písmeno a), b) v písmenu a), b)
(ne „pod písmenem“)
Bod 1), 2) v bodě 1, 2
(Pod)bod i), ii), iii), iv) v (pod)bodě i), ii), iii), iv)
Odrážka (4)   v první, druhé odrážce
Příloha
  Příloha
Příloha I, II
(nebo A, B)
uvedený/á/é v příloze
v příloze I, II
(nebo A, B)
Dodatek
  dodatek
dodatek 1, 2
v dodatku
v dodatku 1, 2 (přílohy / k příloze)
Další členění
Část část I, II
(nebo část první, část druhá)
v části I, II
(nebo v části první, druhé)
Hlava hlava I, II v hlavě I, II
Kapitola kapitola 1, 2
(nebo I, II)
(ne „první kapitola“)
v kapitole 1, 2
(nebo I, II)
Oddíl oddíl 1, 2
(ne „první oddíl“)
v oddíle 1, 2
Bod
(v přílohách nebo mezinárodních dohodách)
I, II (nebo A, B);
I. (nebo A. či 1.)
v bodě I, II (A, B);
v bodě I (A, 1)
(ne „pod bodem“)
(1)
(2)
Před 7. únorem 2000, kdy byly body odůvodnění nečíslované: v prvním bodě odůvodnění, v druhém bodě odůvodnění atd.
(3)
Jsou-li články vkládány do již dříve přijatého aktu, jsou číslovány podle článku, za nímž následují, v případě potřeby je přidáno písmeno a, b, c, d atd. Články vložené za článek 1 jsou tedy „článek 1a“, „článek 1b“ atd.
(4)
Tyto části textu neobsahují ani čísla, ani jiné identifikační znaky. Při odkazování na ně se používá slovní označení řadovou číslovkou.
Pozn.:
Odkaz na úvodní větu (úvodní formulaci k výčtu) se činí slovy „v úvodní části“, „v úvodní větě“ nebo „v návětí“. Úvodní věta končí dvojtečkou.
Jednotlivé části dělení v této tabulce nejsou uspořádány v ustáleném pořadí. Jejich pořadí se může měnit podle povahy textu.

VizTypografická pravidla Úředního věstníku – vizuální průvodce (enPDF, frPDF).

Poslední aktualizace: 13. 7. 2017
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana