ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.5 Úvodní a závěrečné texty

5.5.1 Věnování

Věnování je obvykle velmi krátké a sází se v písmu menším, než je stupeň písma použitý pro vlastní text díla. Umisťuje se do čtvrté desetiny výšky stránky, jejíž rub zůstává prázdný.

5.5.2 Úvodní slovo, předmluva a úvod

Úvodní slovo je na začátku díla a jeho cílem je představit čtenáři autora knihy nebo díla, které se chystá číst. Autor obvykle nepíše úvodní slovo k vlastní práci. Úvodní slovo se sází v písmu odlišném od písma vlastní práce, obvykle v kurzivě a případně ve větším stupni.

Předmluvu píše autor sám a krátce v ní představí svou práci a své záměry. Sází se obvykle v antikvě.

Úvod píše autor sám a jeho smyslem je představit čtenáři strukturu díla. Obvykle se sází ve stejném písmu jako vlastní práce.

5.5.3 Obsah

Podle tradičních zvyklostí se obsah knihy umisťuje na jejím začátku. Tvoří jej seznam přesných názvů jednotlivých částí publikace. Každá uvedená část je spojena, obvykle tečkami, s číslem stránky, kde začíná.

Všeobecný obsah může být doplněn o obsah jednotlivých částí; míra podrobností každého obsahu části se podle toho upraví.

V obsahu může být uveden seznam ilustrací, tabulek a grafů.

5.5.4 Bibliografie

Bibliografie je obvykle umístěna na konci díla.

Způsoby uvedení odkazů na bibliografii naleznete v oddílu 5.9.4.

5.5.5 Rejstřík

Rejstříky jsou podrobné seznamy hesel považovaných za důležitá (jména osob, místní názvy, události, klíčová slova atd.), která jsou uspořádána podle následujících pokynů a u kterých je uvedeno místo jejich výskytu v publikaci.

Rejstříky mohou být uspořádány podle různých kritérií: abecedního, systematického, chronologického, číselného atd.

V rámci jednoho rejstříku se často nacházejí různé navzájem podřízené systémy třídění.

Je možné vytvořit specificky zaměřené rejstříky (rejstřík autorů, zeměpisných názvů atd.) nebo shrnout všechny tyto údaje ve všeobecném rejstříku.

Podoba rejstříků

Během produkce  je po ukončení zalomení stránek úkolem autorského útvaru rejstřík doplnit a ověřit (např. autor doplní stránkování v rejstříku odkazující na čísla stránek).

Pokud rejstřík určitého díla vychází odděleně, v jeho názvu musí být uveden autor, název a místo a datum vydání příslušného díla tak, jak jsou tyto údaje uvedeny na titulní straně.

V názvu rejstříku periodika nebo seriálové publikace se uvádí celý název, číslo svazku a období, kterého se rejstřík týká.

U periodik se doporučuje doplnit rejstříky jednotlivých svazků kumulativním rejstříkem. V tomto případě je třeba, aby odkazy v rejstříku obsahovaly rok a číslo svazku.

Pokud má každé číslo určitého svazku zvláštní paginaci, musí odkaz obsahovat jeho číslo nebo datum vydání.

Živá záhlaví musí být uvedena na rubu a na líci každého listu a musí obsahovat název díla a druh rejstříku, kromě zvláštních případů. U obsáhlého rejstříku se doporučuje uvést začáteční písmeno prvního a posledního slova nebo celá tato slova v horním vnějším rohu každé stránky.

Je-li rejstřík umístěn na počátku publikace, musí být číslování jeho stránek odlišné od stránkování textu.

Rejstříky periodik a jiných seriálových publikací musí být vydávány svazek po svazku a pokud možno jednou za rok. Stejně tak se kumulativní rejstříky vydávají v pravidelných intervalech.

Poslední aktualizace: 15. 6. 2015
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana