ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.7 Výčty

Jednoduchý výčet

Výčet je zpravidla uveden dvojtečkou (viz oddíl 10.1.8). Každá z položek výčtu začíná malým písmenem a od následující položky je oddělena čárkou nebo středníkem, ve výjimečných případech začíná velkým písmenem a končí tečkou (v závislosti na způsobu označení položek):

Čtyři roční období jsou:
1)
jaro;
2)
léto;
3)
podzim;
4)
zima.
Tento návrh sleduje dva cíle:
zavedení společných ustanovení, pokud jde o bezpečnost pacientů,
odstranění překážek výměn, které vyplývají z rozdílů ustanovení jednotlivých členských států.
Pozn.:
Pravidla platná pro Úřední věstník viz oddíl 3.5.

Několikanásobný výčet

Několikanásobný výčet se řídí pravidly uplatňovanými na členění textu pomocí číslic, písmen, odrážek a kulatých odrážek:

Dvojnásobný výčet Trojnásobný výčet Čtyřnásobný výčet
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx;
b)
xxxx;
c)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Pozn.:
K interpunkci ve výčtech viz příloha B2.

Uvozující text výčtu s arabskými číslicemi

Ve výčtech, jejichž uvozující text končí dvojtečkou, jejichž položky jsou číslovány arabskými číslicemi a začínají velkým písmenem (pokud komplexnost položek neumožňuje použít písmeno malé), se používá výhradně zavírající závorka, a nikoli tečka:

Nařízení (EHS) č. 1244/82 se mění takto:

1)
Článek 1 se nahrazuje tímto:
[…]
2)
Článek 2 se […]

Tímto způsobem je možné jednoznačně odlišit položky výčtu od odstavců.

Pozn.:
Po výrazech „takto“, „tímto“ atp. následuje dvojtečka, a nikoli tečka.
Poslední aktualizace: 13. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana