ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.7. Loetelud

Lihtsad loetelud

Kokkuvõtva sõna olemasolul järgneb saatelausele koolon. Loetelurühmad algavad väiketähega ja lõpevad enamasti semikooloniga. Eriti lühikesi, ühe-kahesõnalisi rühmi võib eraldada ka komaga.

Neli aastaaega on järgmised:
1)
kevad,
2)
suvi,
3)
sügis,
4)
talv.
Ettepanekul on kaks eesmärki:
kehtestada ühissätted patsientide ohutuse tagamiseks;
kõrvaldada riiklike eeskirjade erinevusest tulenevad kaubandustõkked.
NB!
Euroopa Liidu Teataja suhtes kohaldatavate eeskirjade kohta vt punkti 3.5.

Mitmetasandilised loetelud

Mitmetasandiliste loetelude puhul kasutatakse liigenduses numbreid, tähti, mõttekriipse ja täppe:

Kahetasandiline loetelu Kolmetasandiline loetelu Neljatasandiline loetelu
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx,
b)
xxxx,
c)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx;
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.

Araabia numbritega loetelu

Kui loetelurühma ees oleva araabia numbri järel on lõpetav ümarsulg, algab iga rühm harilikult väiketähega ja rühmi eraldab semikoolon või koma.

Soodustuse taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1)
taotlus soodustuse saamiseks;
2)
õppeasutuse lõpetamist tõendav dokument;
3)
isikut tõendav dokument.

Kui loetelurühma ees oleva araabia numbri järel on punkt, algab iga rühm harilikult suure tähega ning rühmi eraldab üksteisest punkt.

Muud vahendid ei oleks asjakohased järgmistel põhjustel.

1.
Uus meede peab olema kooskõlas kõnealuses valdkonnas võetud muude meetmetega.
2.
Teistsugune lahendus (direktiiv, tegevusjuhend, suunised) muudaks lubade andmise menetluse palju keerulisemaks.
3.
Määrust saab muuta üksnes määrusega.
Viimati uuendatud: 5.1.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg