ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

5.7. Wyliczenia

Wyliczenia proste

Zdanie poprzedzające tekst wyliczenia prostego zakończone jest dwukropkiem. Każdy element wyliczenia rozpoczyna się od małej litery i kończy przecinkiem lub średnikiem (w zależności od długości elementu lub budowy zdania):

Cztery pory roku to:
1)
wiosna,
2)
lato,
3)
jesień,
4)
zima.
Wniosek ten ma dwa cele:
ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów;
usuwanie przeszkód w zakresie handlu, które wynikają z różnorodności przepisów krajowych.
Uwaga:
Reguły dotyczące tekstów publikowanych w Dzienniku Urzędowym, zob. pkt 3.5.

Wyliczenia wielostopniowe

Wyliczenie wielostopniowe oznacza się zgodnie z regułami dotyczącymi podziału tekstu, czyli kolejno cyframi, literami, tiret i punktorami:

Dwustopniowe Trzystopniowe Czterostopniowe
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx,
b)
xxxx,
c)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Xxxxxxxx:
1)
xxxxxx:
a)
xxxx:
xxxx,
xxxx:
xxxx,
xxxx;
b)
xxxx;
2)
xxxx.
Uwaga:
Po zwrotach „następujący”, „jak następuje” itd. stawiamy dwukropek, nie kropkę.
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona