ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.7. Liostaí

Liostú simplí

Bíonn idirstad roimh gach liosta simplí. Bíonn litir i gcás íochtair ag tús gach eiliminte agus bíonn camóg nó leathstad ag deireadh gach eiliminte (de réir fhad na heiliminte nó de réir chruth an fhrása):

Seo iad ceithre shéasúr na bliana:
(1)
an t-earrach,
(2)
an samhradh,
(3)
an fómhar,
(4)
an geimhreadh.
Tá dhá chuspóir leis an togra seo:
forálacha coiteanna a leagan amach maidir le slándáil na n-othar;
díothú na gconstaicí in aghaidh malartuithe, a thig as éagothromaíochtaí sna forálacha náisiúnta.
NB:
Maidir leis na rialacha a bhaineann leis an Iris Oifigiúil, féach Pointe 3.5.

Liostú iolrach

I dtaca le liostú iolrach, leantar na rialacha maidir le ranna an téacs nuair atá uimhreacha, litreacha, daiseanna agus lánstadanna ag gabháil leo:

Dúbailte Triarach Ceathrúil
Xxxxxxxx:
1.
xxxxxx:
(a)
xxxx,
(b)
xxxx,
(c)
xxxx;
2.
xxxx.
Xxxxxxxx:
1.
xxxxxx:
(a)
xxxx:
xxxx,
xxxx;
(b)
xxxx;
2.
xxxx.
Xxxxxxxx:
1.
xxxxxx:
(a)
xxxx:
xxxx;
xxxx:
xxxx,
xxxx;
(b)
xxxx;
2.
xxxx.
Nuashonraithe: 5.1.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile