ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.7. Enumerări

Enumerarea simplă

Orice enumerare simplă este introdusă prin două puncte. Fiecare element se scrie cu literă mică și este urmat de punct și virgulă:

Cele patru anotimpuri sunt:
1.
primăvara;
2.
vara;
3.
toamna;
4.
iarna.
Această propunere are două obiective:
punerea în aplicare a dispozițiilor comune în ceea ce privește siguranța pacienților;
eliminarea barierelor din calea schimburilor care decurg din diferențele existente între dispozițiile naționale.
NB:
Pentru regulile specifice Jurnalului Oficial, a se vedea punctul 3.5.

Enumerarea multiplă

Enumerarea multiplă respectă regulile prevăzute pentru diviziunile textului, cu cifre, litere, liniuțe și puncte:

Dublă Triplă Cvadruplă
Xxxxxxxx:
1.
xxxxxx:
(a)
xxxx;
(b)
xxxx;
(c)
xxxx;
2.
xxxx.
Xxxxxxxx:
1.
xxxxxx:
(a)
xxxx:
xxxx;
xxxx;
(b)
xxxx;
2.
xxxx.
Xxxxxxxx:
1.
xxxxxx:
(a)
xxxx:
xxxx;
xxxx:
xxxx;
xxxx;
(b)
xxxx;
2.
xxxx.

Teză introductivă și cifre arabe

În cazul enumerărilor precedate de două puncte, dacă elementele sunt numerotate cu cifre arabe, după aceste cifre se pune punct, iar nu paranteză. Elementele enumerării care încep cu majusculă se încheie cu punct, iar cele care încep cu minusculă sunt urmate de punct și virgulă.

Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

1.
Articolul 16 se modifică după cum urmează:
(a) la litera (a), valoarea de „412 000 EUR” se înlocuiește cu „387 000 EUR”;
(b) la litera (b), valoarea de „5 150 000 EUR” se înlocuiește cu „4 845 000 EUR”.
2.
Articolul 61 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1), valoarea de „412 000 EUR” se înlocuiește cu „387 000 EUR”;
(b) la alineatul (2), valoarea de „412 000 EUR” se înlocuiește cu „387 000 EUR”.

Astfel, se poate face clar diferența dintre puncte și alineate.

NB:
Locuțiunile „după cum urmează”, „în felul următor” etc. sunt urmate de două puncte, iar nu de punct.
Actualizat la: 5.1.2018
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare