ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

1.3 Řada C

1.3.1 Rozdělení dokumentů

Řada C obsahuje mnoho druhů dokumentů. Zde je neúplný seznam aktů zveřejněných v různých rubrikách řady C Úředního věstníku (úplnější seznam lze nalézt v příručce Typogra­fická pravidla Úředního věstníku – vizuální průvodce (enPDF, frPDF).

Úřední věstník – Řada C
C I – Usnesení, doporučení a stanoviska
Usnesení
Doporučení
Stanoviska
C II – Sdělení
Interinstitucionální dohody
Společná prohlášení
Sdělení orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie
C III – Přípravné akty
Podněty členských států
Evropský parlament
Rada
Evropská komise
Soudní dvůr Evropské unie
Evropská centrální banka
Účetní dvůr
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Evropský hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů
Evropská investiční banka
Jiné subjekty Evropské unie
C IV – Informace
Informace orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie
Informace členských států
Informace týkající se Evropského hospodářského prostoru (nejprve pocházející od orgánů, poté pocházející od členských států)
Informace třetích států
C V – Oznámení
Správní řízení
Soudní řízení
Řízení týkající se provádění společné obchodní politiky
Řízení týkající se provádění politiky hospodářské soutěže
Jiné akty
Poslední aktualizace: 20. 11. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana