ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

1.3. C serija

1.3.1. Dokumentų klasifikavimas

C serijoje skelbiami labai įvairūs dokumentai. Toliau pateiktas aktų, skelbiamų įvairiuose OL C serijos skyriuose, sąrašas nėra išsamus (išsamesnį sąrašą rasite Guide visuel – Règles typographiques du Journal OfficielPDF).

Oficialusis leidinys. C serija
C I. Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės
Rezoliucijos
Rekomendacijos
Nuomonės
C II. Komunikatai
Tarpinstituciniai susitarimai
Bendrosios deklaracijos
Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų komunikatai
C III. Parengiamieji aktai
Valstybių narių iniciatyvos
Europos Parlamentas
Taryba
Europos Komisija
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Europos Centrinis Bankas
Audito Rūmai
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Regionų komitetas
Europos investicijų bankas
Europos Sąjungos įstaigos
C IV. Pranešimai
Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų pranešimai
Valstybių narių pranešimai
Pranešimai, susiję su Europos ekonomine erdve (visų pirma institucijų, paskui valstybių narių)
Trečiųjų valstybių pranešimai
C V. Nuomonės
Administracinės procedūros
Teisminės procedūros
Procedūros, susijusios su bendros prekybos politikos įgyvendinimu
Procedūros, susijusios su konkurencijos politikos įgyvendinimu
Kiti aktai
Atnaujinta: 2019 11 20
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis