ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

1.3. Seria C

1.3.1. Clasificarea documentelor

Seria C conține documente foarte diverse. În continuare se află o listă neexhaustivă a actelor publicate în diversele secțiuni ale JO C (o listă mai detaliată este disponibilă în Guide visuel – Règles typographiques du Journal OfficielPDF).

Jurnalul Oficial – seria C
C I – Rezoluții, recomandări și avize
Rezoluții
Recomandări
Avize
C II – Comunicări
Acorduri interinstituționale
Declarații comune
Comunicări provenind de la instituțiile, organele și organismele Uniunii Europene
C III – Acte pregătitoare
Inițiative ale statelor membre
Parlamentul European
Consiliu
Comisia Europeană
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Banca Centrală Europeană
Curtea de Conturi
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Comitetul Economic și Social European
Comitetul Regiunilor
Banca Europeană de Investiții
Organisme ale Uniunii Europene
C IV – Informări
Informări provenind de la instituțiile, organele și organismele Uniunii Europene
Informări provenind de la statele membre
Informări referitoare la Spațiul Economic European (mai întâi cele provenind de la instituțiile SEE, apoi cele provenind de la statele membre ale SEE)
Informări provenind de la state terțe
C V – Anunțuri
Proceduri administrative
Proceduri jurisdicționale
Proceduri referitoare la punerea în aplicare a politicii comerciale comune
Proceduri referitoare la punerea în aplicare a politicii în domeniul concurenței
Alte acte
Actualizat la: 20.11.2019
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare