ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

1.3 C-serien

1.3.1 Indelning av dokument

C-serien innehåller dokument av många olika typer. Nedan följer en icke uttömmande förteckning över de akter som offentliggörs under de olika rubrikerna i C-serien (en mer detaljerad förteckning finns i Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

EUT – C-serien
C I – Resolutioner, rekommendationer och yttranden
Resolutioner
Rekommendationer
Yttranden
C II – Meddelanden
Interinstitutionella avtal
Gemensamma förklaringar
Meddelanden från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer
C III – Förberedande akter
Initiativ från medlemsstaterna
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska kommissionen
Europeiska unionens domstol
Europeiska centralbanken
Revisionsrätten
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
Europeiska investeringsbanken
Europeiska unionens organ och byråer
C IV – Upplysningar
Upplysningar från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer
Upplysningar från medlemsstaterna
Upplysningar om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (först från institutionerna, därefter från medlemsstaterna)
Upplysningar från tredjeländer
C V – Yttranden
Administrativa förfaranden
Domstolsförfaranden
Förfaranden för genomförande av den gemensamma handelspolitiken
Förfaranden för genomförande av konkurrenspolitiken
Övriga akter
Senaste uppdatering: 20.11.2019
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida