ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

1.3. C sērija

1.3.1. Dokumentu klasifikācija

C sērijā publicē ļoti plašu dažādu dokumentu klāstu. Turpmāk dots OV C sērijas iedaļās publicējamo tiesību aktu nepilnīgs saraksts (pilnīgāks saraksts atrodams rokasgrāmatā Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Oficiālais Vēstnesis, C sērija
C I. Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi
Rezolūcijas
Ieteikumi
Atzinumi
C II. Informācija
Iestāžu nolīgumi
Kopīgās deklarācijas
Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sniegti paziņojumi
C III. Sagatavošanā esoši tiesību akti
Dalībvalstu iniciatīvas
Eiropas Parlaments
Padome
Eiropas Komisija
Eiropas Savienības Tiesa
Eiropas Centrālā banka
Revīzijas palāta
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Reģionu komiteja
Eiropas Investīciju banka
Eiropas Savienības struktūras
C IV. Paziņojumi
Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sniegti paziņojumi
Dalībvalstu sniegta informācija
Informācija attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonu (vispirms iestāžu sniegta informācija, tad dalībvalstu sniegta informācija)
Trešo valstu sniegta informācija
C V. Atzinumi
Administratīvas procedūras
Juridiskas procedūras
Procedūras, kas saistītas ar kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
Procedūras, kas saistītas ar konkurences politikas īstenošanu
Citi tiesību akti
Pēdējoreiz atjaunināts: 20.11.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa