ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

1.3.2. Dokumentu numerācija

Paziņojuma numurs

C sērijā dokumentu virsrakstā iekļauj Publikāciju biroja piešķirtu paziņojuma numuru. Šis numurs ietver:

a)
publicēšanas gadu:
i)
kopš 1999. gada 1. janvāra to apzīmē ar četriem cipariem;
ii)
līdz 1998. gada 31. decembrim to apzīmēja ar pēdējiem diviem cipariem;
b)
Oficiālā Vēstneša numuru;
c)
kārtas numuru, kas norāda publicēšanas secību Oficiālajā Vēstnesī:
(98/C 45/01)
(2010/C 2/08)

Numuru liek zem virsraksta, centrētu un iekavās. Satura rādītājā paziņojuma numuru raksta lappuses kreisajā malā, neliekot iekavās.

Īpaša numerācija

Dažiem dokumentiem numurs ir iekļauts virsrakstā:

Padomes nostājas, kas pieņemtas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:
Padomes Nostāja (ES) Nr. 11/2010 pirmajā lasījumā
NB!
Saskaņā ar koplēmuma procedūru tika pieņemtas Padomes kopējās nostājas:
Padomes Kopējā nostāja (EK) Nr. 14/2005
valsts atbalsts:
Valsts atbalsts C 32/09
NB!
Pievērsiet uzmanību numerācijai: C 55/99, C 55/2000, C 55/01 (četrciparu skaitlis ir tikai 2000. gadam).
Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas lietas:
Lieta C-187/10 Baris Ünal / Staatssecretaris van Justitie (Tiesa)
Lieta T-211/10 (Pirmās instances tiesa – kopš 1989. gada 15. novembra,
Vispārējā tiesa – pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā)
Lieta F-29/10 (Civildienesta tiesa – no 2005. gada 23. jūlija līdz 2016. gada 31. augustam)
līdz 1989. gada 15. novembrim (tikai Tiesa): lieta 84/81
NB!
Civildienesta tiesa, kas tika izveidota 2004. gadā, darbību beidza 2016. gada 1. septembrī, nododot pilnvaras Vispārējai tiesai.
Revīzijas palātas atzinumi:
Atzinums Nr. 01/2022 (līdz 2022. gada 1. Janvārim: Atzinums Nr. 1/2021)
EBTA Tiesas lietas:
Lieta E-5/10
paziņojumi par atklātiem konkursiem (C … A sērijā):
EPSO/AD/177/10
paziņojumi par vakancēm:
COM/2010/10275
Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas administratīvās komisijas lēmumi:
Lēmums Nr. H8 (2015. gada 17. decembris) (atjaunināts 2016. gada 9. martā ar nelieliem tehniskiem precizējumiem) par Administratīvās komisijas sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijai Datu apstrādes tehniskās komisijas darba metodēm un sastāvu
aģentūru budžeta grozījumi:
Eiropas Zāļu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu – Budžeta grozījums Nr. 1
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus:
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus IX-2011/01 – Dotācijas Eiropas līmeņa politiskajām partijām
NB!
Līdz 2002. gada 23. jūlijam (EOTK līguma darbības beigām) pastāvēja arī “Padomes piekrišanas dokumenti”:
Piekrišanas dokuments Nr. 22/96
Piekrišanas dokuments Nr. 6/2002
Pēdējoreiz atjaunināts: 28.7.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa