ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

1.3. Is-serje C

1.3.1. Il-klassifikazzjoni tad-dokumenti

Fis-serje C hemm varjetà kbira ta’ dokumenti. Din hi lista mhux kompleta ta’ atti ppubblikati fid-diversi taqsimiet tas-serje C tal-ĠU (lista iktar kompleta tinsab fil-Visual Guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Il-Ġurnal Uffiċjali — is-serje C
C I — Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet
Riżoluzzjonijiet
Rakkomandazzjonijiet
Opinjonijiet
C II — Komunikazzjonijiet
Ftehimiet interistituzzjonali
Dikjarazzjonijiet konġunti
Komunikazzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea
C III — Atti preparatorji
L-inizjattivi tal-Istati Membri
Il-Parlament Ewropew
Il-Kunsill
Il-Kummissjoni Ewropea
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Il-Bank Ċentrali Ewropew
Il-Qorti tal-Awdituri
Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Il-Kumitat tar-Reġjuni
Il-Bank Ewropew tal-Investiment
L-uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea
C IV — Informazzjoni
Informazzjoni minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea
Informazzjoni mill-Istati Membri
Informazzjoni dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (l-ewwel dawk mill-istituzzjonijiet, imbagħad dawk mill-Istati Membri)
Informazzjoni minn pajjiżi terzi
C V — Avviżi
Proċeduri amministrattivi
Proċedimenti tal-qorti
Proċeduri dwar l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni
Proċeduri dwar l-implimentazzjoni tal-politika tal-kompetizzjoni
Atti oħrajn
Data tal-aħħar aġġornament: 20.11.2019
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss