ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

1.3. C-udgaven

1.3.1. Indholdsoversigt

C-udgaven indeholder meget forskelligartede dokumenter. Rækkefølgen af inddelinger af C-udgaven findes i følgende skema (en mere udførlig liste kan findes i Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

EUT — C-udgaven
C I — Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser
Beslutninger og resolutioner
Henstillinger
Udtalelser
C II — Meddelelser
Interinstitutionelle aftaler
Fælles erklæringer
Meddelelser fra Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer
C III — Forberedende retsakter
Initiativer fra medlemsstaterne
Europa-Parlamentet
Rådet
Europa-Kommissionen
Den Europæiske Unions Domstol
Den Europæiske Centralbank
Revisionsretten
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
Den Europæiske Investeringsbank
Den Europæiske Unions kontorer og agenturer
C IV — Oplysninger
Oplysninger fra Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer
Oplysninger fra medlemsstaterne
Oplysninger vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (først oplysninger fra EØS-institutionerne, derefter oplysninger fra EØS-staterne)
Oplysninger fra tredjelande
C V — Øvrige meddelelser
Administrative procedurer
Retslige procedurer
Procedurer vedrørende gennemførelsen af den fælles handelspolitik
Procedurer vedrørende gennemførelsen af konkurrencepolitikken
Andet
Seneste opdatering: 20.11.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side