ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

1.3. C-seeria

1.3.1. Aktide liigitamine

C-seeria sisaldab väga erinevaid dokumente. Järgnevalt on esitatud nende aktide mitteammendav loetelu, mis avaldatakse ELT C-seeria rubriikides (täpsem loetelu on avaldatud väljaandes Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Euroopa Liidu Teataja C-seeria
C I    Resolutsioonid, soovitused ja arvamused
Resolutsioonid
Soovitused
Arvamused
C II    Teatised
Institutsioonidevahelised kokkulepped
Ühisavaldused
Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste teatised
C III    Ettevalmistavad aktid
Liikmesriikide algatused
Euroopa Parlament
Nõukogu
Euroopa Komisjon
Euroopa Liidu Kohus
Euroopa Keskpank
Kontrollikoda
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Regioonide Komitee
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Liidu asutused
C IV    Teave
Teave Euroopa Liidu institutsioonidelt, organitelt ja asutustelt
Teave liikmesriikidelt
Euroopa Majanduspiirkonda käsitlev teave (kõigepealt institutsioonide teave ja seejärel liikmesriikide teave)
Teave kolmandatelt riikidelt
C V    Teated
Haldusmenetlused
Kohtumenetlused
Ühise kaubanduspoliitika rakendamisega seotud menetlused
Konkurentsipoliitika rakendamisega seotud menetlused
Muud aktid
Viimati uuendatud: 20.11.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg