ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Kiirviidad

ELi väljaanded

Väljaande tunnused ning muud tiitellehe ja kaane osad

Edition, back cover and publicity elements in 24 languages v20 (21.4.2022) (.zip) (väljaande koostamine, tagakaas ja avaldamismärked 24 keeles v20)
Sample pages (19.12.2019)PDF (näidisleheküljed)

Euroopa Liidu Teataja, õigusaktide koostamine

Seadusandliku tavamenetlusega vastuvõetavate õigusaktide koostamise ja vormindamise ühine käsiraamat (Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon), 2022. aasta märts väljaanne

Kasulik teave 24 keeles

Rahvusvaheline kodeerimine

Riigikoodid: ISO 3166 (alpha-2, haldava asutuse veebileht)

Keelekoodid: ISO 639-1 (alpha-2)

Vääringukoodid: ISO 4217 (haldava asutuse veebileht)

Viimati uuendatud: 8.9.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülg