ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

1.3.2 Číslování dokumentů

Informační číslo

Názvy dokumentů zveřejněných v řadě C mají informační číslo přidělené Úřadem pro publikace. Toto číslo obsahuje:

a)
rok zveřejnění:
i)
od 1. ledna 1999: všechny čtyři číslice;
ii)
do 31. prosince 1998: poslední dvě číslice;
b)
číslo Úředního věstníku;
c)
číslo určující pořadí zveřejnění v Úředním věstníku:
98/C 45/01
2010/C 2/08

Toto číslo je pod názvem, zarovnané na střed a v závorkách. V obsahu se toto číslo objevuje na levém okraji a bez závorek.

Zvláštní číslování

Některé dokumenty mají v názvu své vlastní číslování:

postoje Rady v rámci řádného legislativního postupu:
postoj Rady (EU) č. 11/2010 v prvním čtení
Pozn.:
Dříve v rámci postupu spolurozhodování existovaly „společné postoje Rady“:
společný postoj Rady (ES) č. 14/2005
státní podpory:
státní podpora C 32/09
Pozn.:
Pozor na číslování: C 55/99, C 55/2000 (čtyři číslice pro rok 2000), C 55/01…
věci Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu:
věc C-187/10 (Soudní dvůr)
věc T-211/10 (Tribunál – od 15. listopadu 1989)
věc F-29/10 (Soud pro veřejnou službu – od 23. července 2005 do 31. srpna 2016)
před 15. listopadem 1989 (pouze pro Soudní dvůr): věc 84/81
Pozn.:
Soud pro veřejnou službu, zřízený v roce 2004, ukončil svou činnost k 1. září 2016, kdy byly jeho pravomoci přeneseny na Tribunál.
stanoviska Účetního dvora:
stanovisko č. 01/2022 (před 1. lednem 2022: stanovisko č. 1/2021)
věci Soudního dvora ESVO:
věc E-5/10
oznámení o otevřených výběrových řízeních (řada C … A):
EPSO/AD/177/10
oznámení o volném místě:
KOM/2010/10275
rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení:
rozhodnutí č. H8 ze dne 17. prosince 2015 (aktualizováno o drobná technická zpřesnění dne 9. března 2016) o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování údajů zřízené při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení
opravné rozpočty agentur:
výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010 – Opravný rozpočet č. 1
výzvy k předkládání návrhů:
výzva k předkládání návrhů IX-2011/01 – Granty poskytované politickým stranám na evropské úrovni
Pozn.:
Do 23 července 2002 (datum skončení platnosti Smlouvy o ESUO) existovaly „souhlasy Rady“:
souhlas č. 22/96
souhlas č. 6/2002
Poslední aktualizace: 28. 7. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana