ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.3. Cúl an leathanaigh theidil

5.3.1. Sonraí ar chúl an leathanaigh theidil

Féach freisin an quick reference guide.

Bíonn na sonraí seo a leanas san ord a leanas ar chúl an leathanaigh theidil:

I bhfoilseachán arna chlóbhualadh, na focail “Printed by [clódóir] in [tír]” (i mBéarla agus i gcló iodálach) agus nuair is ábhartha éicilipéad/éicilipéid agus/nó nóta maidir leis an táirge páipéir arna chlóbhualadh (féach Pointe 5.3.2),
más infheidhme, na focail “Arna chríochnú i [Mí] [Bliain]”,
más infheidhme, na focail “Eagrán athbhreithnithe”, “Eagrán ceartaithe” nó “An nú heagrán”,
más infheidhme, aon séanadh a d’fhéadfadh a bheith ann i leith fhreagracht na hinstitiúide (féach Pointe 5.4.3),
áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe (i gcomhréir leis an gconradh, is ionann sin agus ceanncheathrú Oifig na bhFoilseachán), ainm an fhoilsitheora iarbhír agus bliain fhoilsithe an tsaothair (de bhun Chinneadh 2009/496/CE, Euratom an 26 Meitheamh 2009, is í Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh an foilsitheoir),
an cóipcheart (agus aon chuntar nó údarú maidir le hatáirgeadh a d’fhéadfadh a bheith ann) (féach freisin Pointe 5.4.1 agus Pointe 5.4.2),
an cóipcheart maidir leis na léaráidí mura bhfuil sé sin luaite go díreach rompu nuair is ábhartha (féach Pointe 5.4.4),
na haitheantóirí (ISBN, DOI, etc.) (féach freisin Pointe 4.4).
NB:
Is i ndiaidh ainm an fhoilsitheora iarbhír a chuirtear bliain a fhoilsithe ar mhaithe le hidirdhealú soiléir a dhéanamh idir í agus bliain an chóipchirt (féach Pointe 5.4.1(c)).
Cúl an leathanaigh theidil
1. Eolas faoin táirge páipéir arna chlóbhualadh
2. Eolas faoin iarscríbhinn/eagrán
3. Séanadh breise na n‑údarsheirbhísí
4. Lonnú an fhoilsitheora, bliain a fhoilsithe, an t‑eagarthóir
6. Aitheantóirí
Cúl an leathanaigh theidil
Nuashonraithe: 19.4.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile