ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

5.3. Rub titulnej strany

5.3.1. Jednotlivé časti

Pozri aj quick reference guide.

Na rube titulnej strany (v autorskej alebo vydavateľskej tiráži) sa nachádzajú v uvedenom poradí tieto údaje:

v tlačených publikáciách poznámka „Printed by (tlačiar) in (krajina)“ (v angličtine a kurzívou) a prípadne enviromentálna(-e) značka(-y) a/alebo poznámka týkajúca sa produktu vytlačeného na papieri (pozri podbod 5.3.2),
v prípade potreby „Rukopis bol dokončený v [mesiac] [rok]“,
v prípade potreby „Revidované vydanie“, „Korigované vydanie“ alebo „n-té vydanie“,
v prípade potreby, doplňujúca výhrada týkajúca sa zodpovednosti inštitúcie (pozri podbod 5.4.3),
miesto vydania (v súlade so zmluvou, je zhodné so sídlom Úradu pre publikácie), názov vydavateľstva a rok vydania (podľa rozhodnutia 2009/496/ES, Euratom z 26. júna 2009 je vydavateľom Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie),
copyright (s prípadnou právnou kvalifikáciou/povolením na reprodukciu) — pozri aj podbody 5.4.1 a 5.4.2,
prípadne copyright vzťahujúci sa na ilustrácie, pokiaľ nie je uvedený priamo pri každej z nich (pozri podbod 5.4.4),
identifikátory (ISBN, DOI…) (pozri aj podbod 4.4).
Pozn.:
Rok vydania je umiestnený za názvom vydavateľstva, aby sa riadne odlíšil od roku copyrightu [pozri podbod 5.4.1(c)].
Rub titulnej strany
1. Informácia týkajúca sa produktu vytlačeného na papieri
2. Informácie o rukopise/vydaní
3. Doplňujúca výhrada autorského útvaru
4. Miesto a rok vydania, vydavateľstvo
6. Identifikátory
Rub titulnej strany
Posledná aktualizácia: 19. 4. 2022
Začiatok strany
previous pagenext page