ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.3 Titelsidans baksida

5.3.1 Beståndsdelar

Se även quick reference guide.

På titelsidans baksida ska följande uppgifter anges, i angiven ordning:

I en tryckt publikation: orden ”Printed by [tryckarn] in [land]” (på engelska och kursivt) och, om tillämpligt, miljömärke(n) och/eller en anmärkning gällande trycksaken (se punkt 5.3.2).
Orden ”Manuskriptet färdigställt i [månad] [år].”, om tillämpligt.
Orden ”Reviderad utgåva”, ”Rättad utgåva” eller ”n:e utgåvan”, om tillämpligt.
Eventuella inskränkningar i institutionens ansvar (se punkt 5.4.3).
Utgivningsort (Publikationsbyråns säte), utgivarens namn och utgivningsåret (enligt beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 är Europeiska unionens publikationsbyrå utgivare).
Copyrightinnehavare (med uppgifter om eventuella villkor för användande och reproduktion) – se även punkterna 5.4.1 och 5.4.2.
Copyrightuppgifter för eventuella illustrationer, om de inte anges i samband med dessa (se punkt 5.4.4).
Identifikationsnummer (ISBN, DOI osv.) (se även punkt 4.4).
Anm.:
Utgivningsåret anges efter utgivarens namn för att undvika sammanblandning med copyrightåret (se punkt 5.4.1 c).
Titelsidans baksida
1. Information om trycksaken
2. Information om manuskriptet/utgåvan
3. Författarens förbehåll
4. Tryckort och tryckår, faktisk utgivare
6. Identifikationsnummer
Titelsidans baksida
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida