ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.3. Poleđina naslovnice

5.3.1. Sastavnice

Vidjeti također quick reference guide.

Na poleđini naslovnice nalaze se redom sljedeći elementi:

u tiskanim publikacijama, naznaka „Printed by [tiskara] in [zemlja]” (na engleskom i u kurzivu) a, po potrebi, eko-oznaka i/ili napomena o vrsti tiskarskog papira (vidjeti točku 5.3.2.),
po potrebi, naznaka: „Rukopis dovršen u [mjesecu] [godini] ”,
po potrebi, naznaka: „Revidirano izdanje”, „Ispravljeno izdanje” ili „n. izdanje”,
po potrebi, izjava o odbijanju prihvaćanja odgovornosti institucije (vidjeti točku 5.4.3.),
mjesto izdanja (sjedište Ureda za publikacije), ime izdavača i godina izdanja (u skladu s Odlukom 2009/496/EZ, Euratom od 26. lipnja 2009., izdavač je Ured za publikacije Europske unije),
napomena o zaštiti autorskog prava (te možebitno odobrenje za umnožavanje) (vidjeti točke 5.4.1. i 5.4.2.),
po potrebi, napomena o autorskom pravu na ilustracije ako se ona ne nalazi uz same ilustracije (vidjeti točku 5.4.4.),
identifikacijska oznaka (ISBN, DOI …) (vidjeti točku 4.4.).
Napomena:
Godina izdanja nalazi se iza imena izdavača da bi se jasno razlikovala od godine koja se odnosi na autorsko pravo (vidjeti  5.4.1.(c)).
Poleđina naslovnice
1. Informacija o tiskanom izdanju
2. Informacija o rukopisu/izdanju
3. Pravna napomena autorske službe
4. Mjesto, izdavač i godina izdanja
6. Identifikacijske oznake
Naličje naslovne stranice
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page