ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.4.3. Fógra dlíthiúil (séanadh breise)

Chomh maith leis an bhfógra cóipchirt agus an gcáilíocht, féadfaidh an t-údar fógra dlíthiúil a chur leis.

I gcás athúsáide

Maidir le foilseacháin ón gCoimisiún Eorpach, de réir Chinneadh 2011/833/AE an 12 Nollaig 2011, féadfaidh an t-údar ceann amháin nó níos mó de na trí choinníoll seo a leanas a chur leis an bprionsabal athúsáide:

(1)
an oibleagáid ar an athúsáideoir aitheantas a thabhairt d’fhoinse na ndoiciméad (tá Oifig na bhFoilseachán á moladh go gcuirtear an dualgas seo isteach go córasach):
Údaraítear athúsáid ach an fhoinse a lua.
(2)
an oibleagáid gan bhunchiall ná bunteachtaireacht na ndoiciméad a shaobhadh:
Ní cheadaítear bunbhrí ná teachtaireacht an doiciméid seo a shaobhadh.
(3)
neamhdhliteanas an Choimisiúin maidir le hiarmhairt ar bith a d’fhéadfadh éirí as an athúsáid:
Níl an Coimisiún Eorpach faoi dhliteanas i leith iarmhairt ar bith a eascraíonn as athúsáid an fhoilseacháin seo.

I gcás atáirgthe

Is é seo a leanas an frása caighdeánach (tá an sampla seo infeidhme maidir le foilseacháin ón gCoimisiún nach bhfuil faoin mbeartas athúsáide, agus is féidir é a chur in oiriúint d’institiúidí agus do chomhlachtaí údair eile):

Níl an Coimisiún Eorpach ná aon duine eile atá ag gníomhú thar ceann an Choimisiúin freagrach as an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as an eolas thíos.

Tá cineálacha eile frásaí ann freisin ag brath ar fhoinse an tsaothair fhoilsithe agus/nó orthu siúd a bhfuil an saothar dírithe orthu; is féidir iad a chur in oiriúint don institiúid nó don chomhlacht i dtrácht:

Ní féidir a mheas gurb é atá sa doiciméad seo seasamh oifigiúil an Choimisiúin Eorpaigh.
Ní chuireann an tuarascáil seo dliteanas de chineál ar bith ar an gCoimisiún Eorpach.
Ní gá go léiríonn a bhfuil san fhoilseachán seo seasamh ná dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.
Is tuairimí de chuid an údair amháin (na n-údar amháin) na tuairimí a nochtar agus níor cheart a mheas gurb é atá iontu seasamh oifigiúil an Choimisiúin Eorpaigh.
Nuashonraithe: 19.4.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile