ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.2. An leathanach teidil

Bíonn na sonraí seo a leanas ar an leathanach teidil:

an t-eagarthóir (féach Pointe 4.4.1),
teideal an tsaothair agus, más infheidhme, fotheideal an tsaothair (féach Pointe 5.1.1),
uimhir an eagráin (an t-atheagrán nó an t-athchló) nó an bhliain, nó an dá rud,
áit tionscnaimh an eagarthóra (ní mór é sin a lua i gcás gach eagarthóra, i gcomhréir leis an gconradh nó leis an bprótacal ábhartha),
ainm an údair (féach Pointe 5.1.1),
NB:
Is féidir ceannscríbhinn Ard-Stiúrthóireachta a bheith ar an leathanach teidil, ach ní féidir, ar chúinse ar bith, í a bheith ar leathanach 1 den chlúdach.
uimhir an imleabhair, i gcás saothair ina bhfuil iliomad imleabhar (féach Pointe 5.1.1),
teideal an bhailiúcháin nó na sraithe mar aon le sraithuimhir an tsaothair, nuair is ábhartha.

Atheagrán nó athchló

Aon saothar a ndéantar athruithe móra ar an téacs nó ar an gclóghrafaíocht ann, ní mór eagrán nua a dhéanamh de (agus ní mór uimhir an eagráin a lua).

Más athchlónna atá i gceist, is féidir dátaí na n-athchlónna éagsúla a lua.

An leathanach teidil
An t-eagarthóir
Teideal an tsaothair
(i gcás tuarascála bliantúla nó staidéir a bhaineann le tréimhse ar leith, ní mór an bhliain nó an tréimhse i gceist a bheith mar chuid den teideal)
Áit tionscnaimh an eagarthóra
An Leathanach teidil
NB:
Ní ann don fhoilseachán seo i nGaeilge; cuirtear an íomhá ar fáil anseo ar mhaithe le suíomhanna na míreanna éagsúla a léiriú.
Nuashonraithe: 15.10.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile