ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.3. Tiitellehe verso

5.3.1. Ülesehitus

Vt ka quick reference guide.

Tiitellehe verso sisaldab järgmisi elemente siin esitatud järjekorras:

trükiväljaandes märge „Printed by [trükikoda] in [riik]“ (inglise keeles ja kaldkirjas) ning vajaduse korral ökomärgis(ed) ning märge trükitoote kohta (vt punkti 5.3.2);
vajaduse korral sõnad „Käsikiri valmis [kuu] [aasta] “;
vajaduse korral sõnad „Muudetud väljaanne“, „Parandatud väljaanne“ või „ . väljaanne“;
vajaduse korral institutsiooni vastutust käsitlev märge (vt punkti 5.4.3);
ilmumiskoht (väljaannete talituse tegevuskoht), kirjastaja nimi ja ilmumisaasta (kooskõlas 26. juuni 2009. aasta otsusega 2009/496/EÜ, Euratom on väljaandja Euroopa Liidu Väljaannete Talitus);
autoriõigus (koos paljundamistingimuse või -loaga, kui see on olemas) – vt punkte 5.4.1 ja 5.4.2;
vajaduse korral illustratsioonide autoriõigus, kui see ei ole mujal otseselt välja toodud (vt punkti 5.4.4);
identifitseerimistunnused (ISBN, DOI; vt ka punkti 4.4).
NB!
Ilmumisaasta tuleb märkida kirjastaja nime järele, et seda autoriõiguse kehtivuse algusaastast eristada (vt punkti 5.4.1(c)).
Tiitellehe verso
1. Teave trükitoote kohta
2. Teave käsikirja/väljaande kohta
3. Autoriõiguse omaniku vastutust käsitlev lisamärge
4. Ilmumiskoht ja -aasta, kirjastaja
6. Identifitseerimis­tunnused
Tiitellehe verso
Viimati uuendatud: 19.4.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg