ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

5.3. Versoul paginii de titlu

5.3.1. Elementele componente

A se vedea și quick reference guide.

Pe versoul paginii de titlu figurează, în ordine, următoarele elemente:

într-o publicație tipărită, mențiunea „Printed by [tipografie] in [țara]” (în limba engleză, cu caractere italice) și, dacă este cazul, o etichetă ecologică și/sau o notă privind produsul din hârtie tipărită (a se vedea punctul 5.3.2);
dacă este cazul, mențiunea „Manuscris finalizat în [luna] [anul].”;
dacă este cazul, mențiunea „Ediție revizuită”, „Ediție corectată” sau „Ediția a [numeral ordinal]-a”;
dacă este cazul, eventualele rezerve privind responsabilitatea instituției (a se vedea punctul 5.4.3);
locul apariției (sediul Oficiului pentru Publicații), numele editorului material și anul apariției (conform Deciziei 2009/496/CE, Euratom din 26 iunie 2009, editorul este Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene);
copyrightul (însoțit de un eventual calificativ/o eventuală autorizare a reproducerii) (a se vedea, de asemenea, punctele 5.4.1 și 5.4.2);
informații privind copyrightul ilustrațiilor, în cazul în care nu figurează direct în dreptul acestora (a se vedea punctul 5.4.4);
identificatorii (ISBN, DOI, …) (a se vedea, de asemenea, punctul 4.4).
NB:
Anul apariției este menționat după numele editorului material pentru a-l putea deosebi de anul copyrightului (a se vedea punctul 5.4.1(c)).
Versoul paginii de titlu
1. Mențiune referitoare la produsul din hârtie tipărită
2. Mențiune referitoare la manuscris/ediție
3. Rezervă suplimentară a serviciului care a elaborat lucrarea
4. Locul și anul apariției, editorul material
6. Identificatorii
Versoul paginii de titlu
Actualizat la: 11.5.2022
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare