ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.3 Rub titulní strany

5.3.1 Součásti

See also the quick reference guide.

Na rubu titulní strany se v tomto pořadí nacházejí následující prvky:

v tištěné publikaci: údaj „Printed by [tiskárna] in [země]“ (anglicky a v kurzivě) a případně ekoznačka/ekoznačky nebo poznámka vztahující se k výrobku z tištěného papíru (viz oddíl 5.3.2),
případně slova „Rukopis dokončen v [měsíc] [rok]“,
případně slova „Revidované vydání“, „Opravené vydání“ nebo „[n-té] vydání“,
místo vydání (sídlo Úřadu pro publikace), název vydavatele a rok vydání (podle rozhodnutí 2009/496/ES, Euratom ze dne 26. června 2009 je vydavatelem Úřad pro publikace Evropské unie),
copyright (s případnou poznámkou o působnosti / povolení k reprodukci) – viz také oddíly 5.4.1 a 5.4.2,
případně informace o copyrightu k ilustracím, pokud není uvedena přímo u každé z nich (viz oddíl 5.4.4),
identifikátory (ISBN, DOI atd.) (viz také oddíl 4.4).
Pozn.:
Rok vydání se uvádí za názvem vydavatele, aby byl jasně odlišen od roku copyrightu (viz oddíl 5.4.1(c)).
Rub titulní strany
1. Informace vztahující se k výrobku z tištěného papíru
2. Informace o rukopisu/vydání
3. Doplňující výhrady autorského útvaru
4. Místo a rok vydání, vydavatel
6. Identifikátory
Rub titulní strany
Poslední aktualizace: 19. 4. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana