ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.3. Titelbladets bagside

5.3.1. Bestanddele

Se også quick reference guide.

På titelbladets bagside anføres følgende i nævnte rækkefølge:

i en trykt publikation, angivelsen »Printed by [trykker] in [land]« (på engelsk og i kursiv) og eventuelt miljømærke(r) og/eller en angivelse om tryksagsproduktet (se punkt 5.3.2)
hvis relevant, ordene »Redaktionen afsluttet i [måned] [år]«
hvis relevant, ordene »Revideret udgave«, »Berigtiget udgave« eller »[n’te] udgave«
eventuelle ansvarsforbehold fra institutionens side (se punkt punkt 5.4.3)
udgivelsesstedet (Publikationskontorets hjemsted), navnet på forlaget, udgivelsesåret (i henhold til afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 er forlaget Den Europæiske Unions Publikationskontor)
copyright (med eventuelle oplysninger vedrørende vilkår for tilladelse til eftertryk) — se punkt 5.4.1 og 5.4.2
eventuelt copyrightoplysninger vedrørende illustrationer, der ikke er anført direkte i forbindelse med disse (se punkt 5.4.4)
identifikationskoder (ISBN, DOI osv.) (se punkt 4.4).
NB:
Udgivelsesåret anbringes efter forlagets navn for at undgå forveksling med copyrightåret (se punkt 5.4.1(c)).
Titelbladets bagside
1. Information om tryksagsproduktet
2. Information om manuskript/udgave
3. Forfatterens supplerende forbehold
4. Udgivelsessted, forlag og udgivelsesår
6. Identifikationskoder
Обратна страна на заглавната страница
Seneste opdatering: 19.4.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side