ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.3.2. Faisnéis maidir leis an táirge páipéir phriontáilte

I bprionsabal, ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith ar aon táirge páipéir phriontáilte, agus is é an clódóir a chuirfidh isteach í:

ainm an chlódóra agus tír na priontála,
an t‑éicilipéad nó na héicilipéid lena mbaineann,
nóta maidir leis an bpáipéar a úsáideadh, b’fhéidir.

Ainm an chlódóra agus tír na priontála

Déantar an nóta maidir le hainm an chlódóra agus tír na priontála a chur i láthair ar an dóigh chéanna i ngach leagan teanga, é i mBéarla agus faoi chló iodálach:

Printed by [clódóir] in [tír]

Éicilipéad

Is i bhfoirm éicilipéid amháin nó i bhfoirm roinnt éicilipéad a chuirtear isteach faisnéis maidir leis an táirge páipéir phriontáilte, mar shampla:

fsc-logo       pefc-logo

Nóta maidir leis an bpáipéar a úsáideadh

Is féidir nóta maidir leis an bpáipéar a úsáideadh a chur isteach i gceann de na foirmeacha seo a leanas:

páipéar nua:
ARNA CHLÓBHUALADH AR PHÁIPÉAR BÁN SAOR Ó CHLÓIRÍN EILIMINTEACH (ECF)
ARNA CHLÓBHUALADH AR PHÁIPÉAR BÁN GO hIOMLÁN SAOR Ó CHLÓIRÍN (TCF)
páipéar athchúrsáilte:
ARNA CHLÓBHUALADH AR PHÁIPÉAR ATHCHÚRSÁILTE
ARNA CHLÓBHUALADH AR PHÁIPÉAR Ó ATHCHÚRSÁIL SAOR Ó CHLÓIRÍN (PCF)

I gcás páipéir athchúrsáilte, ní féidir an frása “bán saor ó chlóirín” a úsáid riamh, óir ní féidir áit tionscnaimh an pháipéir go léir a úsáideadh san athchúrsáil a fhionnadh (rud a chiallaíonn nach féidir a ráthú nach bhfuil aon chlóirín ann). Is féidir an próiseas athchúrsála a dhéanamh gan clóirín a úsáid.

Nuashonraithe: 29.3.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéadleathanach eile