ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

4.5 Euroopan unionin tuomioistuimen antama tunnus

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen (European case-law identifier, ECLI) tarkoituksena on helpottaa virheetöntä ja yksiselitteistä viittaamista Euroopan unionin ja kansallisten tuomioistuinten antamiin ratkaisuihin. Euroopan unionin tuomioistuin otti sen käyttöön vaiheittain vuonna 2014.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ECLI-tunnuksen kaikille unionin tuomioistuinten vuoden 1954 jälkeen antamille ratkaisuille (tuomiot, määräykset, lausunnot ja päätökset (uudelleenkäsittelyä koskeva menettely)), julkisasiamiesten ratkaisuehdotuksille ja kannanotoille sekä näitä ratkaisuja koskeville tiedoille (tiivistelmät, tiedot ratkaisuista, joita ei julkaista).

ECLI-tunnus koostuu viidestä pakollisesta osasta, joissa saa käyttää ainoastaan latinalaisia aakkosnumeerisia merkkejä ja jotka erotetaan toisistaan kaksoispisteellä:

1)
lyhenne ”ECLI”, joka ilmoittaa, että kyseessä on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus
2)
sen jäsenvaltion maakoodi (ks. kohdassa 7.1.1 oleva taulukko), jonka tuomioistuimesta on kyse, tai Euroopan unionin koodi ”EU”, kun on kyse Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluvasta tuomioistuimesta
3)
ratkaisun antaneen tuomioistuimen koodi; kun kyseessä on Euroopan unionin tuomioistuin, kirjain ”C” vastaa unionin tuomioistuinta, ”T” unionin yleistä tuomioistuinta ja ”F” virkamiestuomioistuinta
Huom.
Virkamiestuomioistuin (perustettu 2004) lopetti toimintansa 1. syyskuuta 2016 sen toimivallan siirryttyä unionin yleiselle tuomioistuimelle.
4)
ratkaisun antamisvuosi nelinumeroisena
5)
kunkin jäsenvaltion Euroopan unionin tuomioistuimen päättämässä muodossa oleva järjestysluku. Se voi sisältää enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä. Järjestysluku ei voi sisältää muita välimerkkejä kuin pisteitä.
ECLI:EU:C:2006:710
Oikeusperusta

Neuvoston päätelmät European case-law identifier -tunnuksen (ECLI) ja vähimmäismääräisen oikeuskäytäntöön liittyvän yhdenmukaisen metadatan käyttöönottoon kehottamisesta (EUVL C 127, 29.4.2011, s. 1).

Hyödyllisiä ECLI-tunnusta koskevia linkkejä

Euroopan unionin tuomioistuin, tapa viitata oikeuskäytäntöön:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/fi

Euroopan oikeusportaali:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-fi.do

Oikeuskäytäntöön viittaamista koskevat säännöt:
ks. kohta 5.9.3.

Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu