ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

4.5 Identifikátor přidělený Soudním dvorem Evropské unie

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Evropský identifikátor judikatury (European case-law identifier – ECLI) byl vytvořen k usnadnění přesných a jednoznačných citací rozhodnutí evropských a vnitrostátních soudů. Zaveden byl postupně v roce 2014 Soudním dvorem Evropské unie.

Soudní dvůr Evropské unie přidělil identifikátor ECLI všem rozhodnutím vydaným soudy Evropské unie od roku 1954 (rozsudkům, usnesením, posudkům Soudního dvora, rozhodnutím (přezkumné řízení)), stanoviskům a názorům generálních advokátů a informacím o těchto rozhodnutích (shrnutím a přezkumům, informacím o nezveřejněných rozhodnutích).

Identifikátor ECLI se skládá z pěti povinných prvků, pouze v alfanumerických znacích latinky, oddělených dvojtečkou, jak je uvedeno níže:

1)
zkratka ECLI, uvádějící, že jde o evropský identifikátor judikatury;
2)
kód země odpovídající členskému státu dotyčného soudu nebo tribunálu (viz tabulka v oddíle 7.1.1) nebo kód EU, pokud jde o některý ze soudů Soudního dvora Evropské unie;
3)
kód soudu, jenž vydal rozhodnutí (u Soudního dvora Evropské unie „C“ odpovídá „Soudnímu dvoru“, „T“ odpovídá „Tribunálu“ a „F“ odpovídá „Soudu pro veřejnou službu“);
Pozn.:
Soud pro veřejnou službu, zřízený v roce 2004, ukončil svou činnost k 1. září 2016, kdy byly jeho pravomoci přeneseny na Tribunál.
4)
rok vydání rozhodnutí, čtyřmi číslicemi;
5)
pořadové číslo ve formátu, který si určí každý členský stát, nebo Soudní dvůr Evropské unie. Toto číslo se skládá z nanejvýš 25 alfanumerických znaků. Pořadové číslo může obsahovat tečky, avšak nesmí obsahovat žádná další interpunkční znaménka.
ECLI:EU:C:2006:710
Právní základ

Závěry Rady, které doporučují zavedení evropského identifikátoru judikatury (European case-law identifier – ECLI) a stanovení minimálního souboru jednotných metadat o judikatuře (Úř. věst. C 127, 29.4.2011, s. 1).

Užitečné odkazy k identifikátoru ECLI

Soudní dvůr Evropské unie, způsob citování judikatury:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/cs

Portál evropské e-justice:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-cs.do

Pravidla pro citace judikatury:
viz oddíl 5.9.3.

Poslední aktualizace: 1. 9. 2017
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana