ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

4.5. Αναγνωριστικός κωδικός που χορηγείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκός αναγνωριστικός κωδικός νομολογίας (ECLI)

Ο ευρωπαϊκός αναγνωριστικός κωδικός νομολογίας (European case-law identifier — ECLI) θεσπίστηκε για να διευκολύνει την ορθή και μη επιδεχόμενη αμφιβολία παράθεση αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων. Καθιερώθηκε σταδιακά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014.

O Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορήγησε ECLI στο σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδώσει τα δικαιοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1954 [αποφάσεις, διατάξεις, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις (σε διαδικασίες επανεξέτασης)], στις προτάσεις και στις γνώμες των γενικών εισαγγελέων και στις πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις αυτές (περιλήψεις και συνοπτικές παρουσιάσεις, πληροφορίες σχετικά με μη δημοσιευθείσες στη Συλλογή αποφάσεις).

Το ECLI αποτελείται από πέντε υποχρεωτικά στοιχεία, τα οποία είναι λατινικοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και χωρίζονται με διπλή τελεία, όπως φαίνεται παρακάτω. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά είναι:

1)
η συντομογραφία ECLI, που σημαίνει ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό αναγνωριστικό κωδικό νομολογίας·
2)
ο «κωδικός χώρας» που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου (βλ. πίνακα στο σημείο 7.1.1) ή ο κωδικός EU όταν πρόκειται για δικαιοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
3)
ο κωδικός του δικαιοδοτικού οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «C» αντιστοιχεί στο «Δικαστήριο», «T» αντιστοιχεί στο «Γενικό Δικαστήριο» και «F» αντιστοιχεί στο «Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης»)·
Σημείωση:
Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, που συστάθηκε το 2004, καταργήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2016, μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Γενικό Δικαστήριο.
4)
το έτος έκδοσης της δικαστικής απόφασης, με τέσσερα ψηφία·
5)
ένας αύξων αριθμός, σε μορφή που αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος ή από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, 25 κατά μέγιστο όριο. Οι τελείες επιτρέπονται, αλλά όχι άλλα σημεία στίξης.
ECLI:EU:C:2006:710
Νομική βάση

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI) και μιας ελάχιστης δέσμης ενιαίων μεταδεδομένων για τη νομολογία (EE C 127 της 29.4.2011, σ. 1)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι ECLI

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρόπος παραθέσεως της νομολογίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/el

Διαδικτυακή πύλη e-Justice:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-el.do

Κανόνες για την παράθεση της νομολογίας:
βλ. σημείο 5.9.3.

Τελευταία ενημέρωση: 7.2.2022
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα