ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

4.5 Identifikationsnummer tilldelat av EU-domstolen

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Den europeiska identifikationskoden för rättspraxis (European case-law identifier – ECLI) har tagits fram för att underlätta korrekt och entydig hänvisning till avgöranden från Europeiska unionens domstol och domstolar i medlemsstaterna. EU-domstolen införde ECLI successivt under 2014.

Alla avgöranden från EU-domstolen från och med år 1954 (domar, beslut, yttranden och avgöranden [omprövningsförfarande]), generaladvokaternas förslag till avgöranden och ställningstaganden och information om dessa (sammanfattningar och resuméer, upplysningar om ej offentliggjorda avgöranden) har fått en ECLI-kod.

ECLI-koden består av alfanumeriska tecken och är uppdelad i fem delar åtskilda med kolon (se exemplet nedan).

1.
Prefixet ECLI som visar att det är en europeisk identifikationskod för rättspraxis.
2.
En landskod för den medlemsstat där domstolen i fråga ligger (se tabellen under punkt 7.1.1) eller koden EU om det handlar om EU-domstolen.
3.
En kod som visar vilken instans som avkunnade avgörandet (när det gäller EU-domstolen står C för domstolen, T för tribunalen och F för personaldomstolen).
Anm.:
Personaldomstolen (inrättad år 2004) avslutade sin verksamhet den 1 september 2016 efter att den överfört sin behörighet till tribunalen.
4.
Det årtal (fyra siffror) då avgörandet avkunnades.
5.
Ett löpnummer vars format bestäms av respektive medlemsstat eller av EU-domstolen. Löpnumret kan bestå av upp till 25 alfanumeriska tecken. Punkt är det enda skiljetecken som får användas.
ECLI:EU:C:2006:710
Rättslig grund

Rådets slutsatser om uppmaning att införa European case-law identifier (ECLI) och en minimiuppsättning enhetliga metadata för rättspraxis (EUT C 127, 29.4.2011, s. 1).

ECLI-länkar

Europeiska unionens domstol, ECLI, metod för hänvisning till rättspraxis:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/sv

Europeiska e-juridikportalen:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-sv.do

Regler för hänvisning till rättspraxis:
Se punkt 5.9.3.

Senaste uppdatering: 1.9.2017
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida