ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

4.5. Identificator atribuit de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)

Identificatorul european de jurisprudență (European case-law identifier – ECLI) a fost elaborat pentru a facilita citarea corectă și neechivocă a deciziilor instanțelor europene și ale instanțelor naționale. El a fost introdus de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în mod progresiv, în 2014.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a atribuit un identificator ECLI tuturor deciziilor emise de instanțele Uniunii Europene începând din 1954 [hotărâri, ordonanțe, avize, decizii (procedură de reexaminare)], concluziilor și luărilor de poziție ale avocatului general, precum și informațiilor referitoare la aceste decizii (sumare și rezumate, informații referitoare la decizii nepublicate).

Identificatorul ECLI se compune din cinci elemente obligatorii, redactate doar în caractere alfanumerice latine, separate prin caracterul două puncte, după cum se arată mai jos:

1.
abrevierea „ECLI”, indicând faptul că este vorba despre identificatorul european de jurisprudență;
2.
codul de țară care corespunde statului membru căruia îi aparține instanța sau tribunalul vizat (a se vedea tabelul de la punctul 7.1.1) sau codul „EU”, atunci când este vorba despre o instanță a Curții de Justiție a Uniunii Europene);
3.
codul instanței care a pronunțat decizia (pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, „C” corespunde Curții de Justiție, „T” Tribunalului, iar „F” Tribunalului Funcției Publice);
NB:
Tribunalul Funcției Publice, creat în 2004, şi-a încetat activitatea la 1 septembrie 2016, competențele sale fiind transferate Tribunalului.
4.
anul în care a fost pronunțată decizia, scris cu patru cifre;
5.
un număr de ordine, al cărui format este stabilit de fiecare stat membru sau de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acest număr se compune din maximum 25 de caractere alfanumerice. Singurul semn de punctuație permis este punctul.
ECLI:EU:C:2006:710
Temei juridic

Concluzii ale Consiliului invitând la introducerea identificatorului european de jurisprudență (European case-law identifier — ECLI) și a unui set minim de metadate uniforme pentru jurisprudență (JO C 127, 29.4.2011, p. 1).

Linkuri utile pentru ECLI

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, modul de citare a jurisprudenței:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/ro

Portalul european e-justiție:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-ro.do

Reguli de citare a jurisprudenței:
a se vedea punctul 5.9.3.

Actualizat la: 1.9.2017
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare