ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

4.5. Az Európai Unió Bírósága által használt azonosító

Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Az európai esetjogi azonosító (European case-law identifier – ECLI) kidolgozását az a törekvés vezérelte, hogy könnyebb legyen helyesen és egyértelműen hivatkozni az európai és a nemzeti bíróságok határozataira. Az új azonosítót az Európai Unió Bírósága fokozatosan vezette be 2014-ben.

A folyamat során ECLI-azonosítót kapott valamennyi, az Európai Unió bíróságai által 1954 óta hozott határozat (ítéletek, végzések, vélemények, határozatok [felülvizsgálati eljárás]), minden főtanácsnoki indítvány és állásfoglalás, valamint az ilyen határozatokra vonatkozó minden információ (összefoglalók, a közzé nem tett határozatokra vonatkozó információk).

Az ECLI-azonosító öt, kizárólag latin betűket és számjegyeket tartalmazó, kettősponttal elválasztott kötelező elemből áll:

1.
az „ECLI” rövidítés, amely jelzi, hogy európai esetjogi azonosítóról van szó,
2.
országkód, annak megfelelően, hogy melyik tagállamban működik az érintett bíróság vagy igazságszolgáltatási fórum (lásd a 7.1.1. pontban szereplő táblázatot), illetve – amennyiben az Európai Unió Bíróságának valamelyik igazságszolgáltatási fórumáról van szó – az EU kód,
3.
a határozatot meghozó bíróság kódja (az Európai Unió Bírósága esetében a „C” a „Bíróságot” jelöli, a „T” a „Törvényszéket”, az „F” pedig a „Közszolgálati Törvényszéket”),
Megjegyzés:
A Közszolgálati Törvényszék, amelyet 2004-ben hoztak létre, 2016. szeptember 1-jén befejezte működését, miután hatáskörét átruházta a Törvényszékre.
4.
a határozat meghozatalának éve, négy számjeggyel,
5.
sorszám, az egyes tagállamok vagy az Európai Unió Bírósága által meghatározott formában. Ez a szám legfeljebb 25 betűből vagy számjegyből áll, és a ponton kívül más írásjelet nem tartalmazhat.
ECLI:EU:C:2006:710
Jogalap

A Tanács következtetései az európai esetjogi azonosító (European case-law identifier – ECLI) és a minimális számú egységes esetjogi metaadat (metadata) bevezetésére való felkérésről (HL C 127., 2011.4.29., 1. o.).

Hasznos linkek az ECLI-azonosítóval kapcsolatban

Az Európai Unió Bírósága, az ítélkezési gyakorlat hivatkozási módja:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/hu

Európai igazságügyi portál:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-hu.do

Az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozás szabályai:
lásd az 5.9.3. pontot.

Utolsó frissítés: 2019. 8. 2.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal