ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

4.5. Identifikacijska oznaka koju dodjeljuje Sud Europske unije

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (European case-law identifier – ECLI) smišljena je da bi se olakšalo ispravno i nedvosmisleno citiranje odluka europskih i nacionalnih sudova. Sud Europske unije postupno ju je uveo 2014.

Sud Europske unije dodijelio je oznaku ECLI svim odlukama koje su sudovi Europske unije donijeli od 1954. (presudama, rješenjima, mišljenjima Suda, odlukama (postupak preispitivanja)), mišljenjima i stajalištima nezavisnih odvjetnika te informacijama o tim odlukama (pregledi i sažetci, informacije o neobjavljenim odlukama).

ECLI se sastoji od pet obveznih elemenata (samo latinične alfanumeričke oznake) odvojenih dvotočkom, kako je prikazano u nastavku:

1.
pokrate ECLI, koja označuje da je to europska identifikacijska oznaka sudske prakse;
2.
oznake države članice u kojoj se nalazi taj sud (vidjeti tablicu u točki 7.1.1.) ili oznake EU ako se radi o Sudu Europske unije;
3.
oznake suda koji je donio odluku (za Sud Europske unije „C” znači Sud, „T” znači Opći sud, a „F” znači Službenički sud);
Napomena:
Službenički sud, osnovan 2004., prestao je djelovati 1. rujna 2016., nakon što su njegove ovlasti prenesene na Opći sud.
4.
godine donošenja odluke, izražene četirima znamenkama;
5.
rednog broja u obliku koji utvrđuje svaka država članica ili Sud Europske unije. Taj se broj sastoji od najviše 25 alfanumeričkih znakova. Točke su dopuštene, no ostali interpunkcijski znakovi nisu.
ECLI:EU:C:2006:710
Pravna osnova

Zaključci Vijeća o pozivu na uvođenje europske identifikacijske oznake sudske prakse (ECLI) i minimalnog skupa ujednačenih metapodataka za sudsku praksu (SL C 127, 29.4.2011., str. 1.).

Korisne poveznice za ECLI

Sud Europske unije, način navođenja sudske prakse:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/hr

Europski portal e-pravosuđa:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-hr.do

Pravila za navođenje sudske prakse:
vidjeti točku 5.9.3.

Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page