ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

4.5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suteiktas identifikatorius

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Europos teismų praktikos identifikatorius (European case-law identifier – ECLI) sukurtas tam, kad būtų lengviau užtikrinti tikslų ir vienodą Europos ir nacionalinių teismų sprendimų citavimą. Jį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pradėjo laipsniškai taikyti nuo 2014 m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas suteikė ECLI visiems nuo 1954 m. priimtiems Europos Sąjungos teismų sprendimams (sprendimams, nutartims, Teismo nuomonėms, sprendimams (peržiūros procedūros)), generalinių advokatų išvadoms ir nuomonėms, taip pat su šiais sprendimais susijusiai informacijai (santraukoms ir reziumė, informacijai apie nepaskelbtus sprendimus).

ECLI sudaro penkios privalomos sudedamosios dalys, užrašytos lotyniškais raidiniais ir skaitmeniniais simboliais, atskiriamos dvitaškiu ir išdėstytos tokia tvarka:

1)
santrumpa „ECLI“, nurodanti, kad tai yra Europos teismų praktikos identifikatorius;
2)
atitinkamo teismo valstybės narės šalies kodas (žr. 7.1.1 punkte pateiktą lentelę) arba, jei tai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, – kodas „EU“;
3)
sprendimą priėmusio teismo kodas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atveju simboliu „C“ žymimas Teisingumo Teismas, „T“ – Bendrasis Teismas ir „F“ – Tarnautojų teismas);
Pastaba.
2004 m. įsteigtas Tarnautojų teismas nustojo vykdyti veiklą 2016 m. rugsėjo 1 d., kai jo jurisdikcija buvo perduota Bendrajam Teismui.
4)
sprendimo priėmimo metai (keturi skaitmenys);
5)
eilės numeris, kurio formą nustato kiekviena valstybė narė arba Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Šį numerį sudaro ne daugiau kaip 25 raidiniai ir skaitmeniniai simboliai. Be taškų, kiti skyrybos ženklai nevartojami.
ECLI:EU:C:2006:710
Teisinis pagrindas

Tarybos išvados, kuriomis rekomenduojama nustatyti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI) ir būtiniausius vienodus metaduomenis teismų praktikos srityje (OL C 127, 2011 4 29, p. 1).

Naudingos ECLI nuorodos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, nuorodų į teismo praktiką pateikimo tvarka:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/lt

Europos e. teisingumo portalas:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-lt.do

Nuorodų į teismų praktiką pateikimo tvarka:
žr. 5.9.3. punktą.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis