ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

4.5. Eiropas Savienības Tiesas piešķirtais identifikators

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI – European case-law identifier) ir izstrādāts tāpēc, lai būtu vieglāk pareizi un nepārprotami atsaukties uz Eiropas un dalībvalstu tiesu nolēmumiem. 2014. gadā to pakāpeniski ieviesa Eiropas Savienības Tiesa.

Eiropas Savienības Tiesa ir piešķīrusi ECLI visiem nolēmumiem, ko Eiropas Savienības tiesas pieņēmušas kopš 1954. gada (spriedumiem, rīkojumiem, Tiesas atzinumiem, lēmumiem (pārskatīšanas tiesvedība)), ģenerāladvokātu secinājumiem un viedokļiem un informācijai par šiem nolēmumiem (kopsavilkumiem un pārskatīšanām, informācijai par nepublicētiem nolēmumiem).

ECLI sastāv no pieciem šādiem obligātajiem elementiem, ko norāda tikai latīņu alfabēta burtciparu rakstzīmēs un vienu no otra atdala ar kolu:

1)
abreviatūra ECLI, kas norāda, ka identifikators ir Eiropas judikatūras identifikators,
2)
attiecīgās tiesas dalībvalsts kods (sk. 7.1.1. punktā sniegto tabulu) vai kods EU, ja tā ir Eiropas Savienības tiesa,
3)
nolēmumu pieņēmušās tiesas kods (Eiropas Savienības Tiesas gadījumā Tiesu apzīmē ar “C”, Vispārējo tiesu ar “T”, bet Civildienesta tiesu ar “F”),
NB!
Civildienesta tiesa, kas tika izveidota 2004. gadā, darbību beidza 2016. gada 1. septembrī, nododot pilnvaras Vispārējai tiesai.
4)
nolēmuma pieņemšanas gads (četri cipari),
5)
kārtas numurs formātā, ko nosaka katra dalībvalsts vai Eiropas Savienības Tiesa. Šo numuru veido ne vairāk kā 25 burtciparu rakstzīmes. Vienīgā pieturzīme, ko atļauts izmantot, ir punkts.
ECLI:EU:C:2006:710
Juridiskais pamats

Padomes secinājumi, kuros pausts aicinājums ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru (European case-law identifier — ECLI) un vienotu judikatūras metadatu (metadata) minimālo kopu (OV C 127, 29.4.2011, 1. lpp.).

Noderīgas saites uz informāciju par ECLI

Eiropas Savienības Tiesa, judikatūras citēšanas veids:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/lv

Eiropas e-tiesiskuma portāls:
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-lv.do

Noteikumi par atsaucēm uz judikatūru:
sk. 5.9.3. punktu.

Pēdējoreiz atjaunināts: 1.9.2017.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa