ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

2.1. Pealkiri

Akti täispealkiri koosneb järgmisest:

akti autor-institutsiooni(de) nimetus(ed);
akti liik (määrus, direktiiv jne);
akti number (st asjakohane lühend või lühendid (EL; Euratom; EL, Euratom; ÜVJP), aasta ja järjenumber);
vastuvõtmise kuupäev (Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühiselt vastu võetud aktide puhul allakirjutamise kuupäev);
teema,
topeltnumbriga akti pealkirjas esitatakse autori antud number (vt punkti 1.2.2, „Topeltnummerdamine”).

Pealkirjale osutamise reeglid on sätestatud punktis 3.2.

Kui akti pealkirja on muudetud muu aktiga või selle kohta on avaldatud parandus, osutatakse edaspidi alati muudetud või parandatud pealkirjale.

NB!
Akti esimesel leheküljel pealkirja all võib esineda märge „kodifitseerimine“ või „uuestisõnastamine“. See fraas on alati jämedas kirjas, väikeste tähtedega, pealkirja all ja sulgudes. Seda ei esitata kunagi esikaanel sisukorras ega ka aktile viitamise korral.
Viimati uuendatud: 24.7.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg