ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

2.1 Název

Úplný název aktu obsahuje:

druh aktu (nařízení, směrnice atd.),
název tvůrce aktu,
číslo (tj. příslušná zkratka nebo zkratkové slovo („EU“, „Euratom“, „EU, Euratom“, „SZBP“), rok a pořadové číslo aktu),
datum přijetí (datum podpisu v případě aktů přijatých společně Evropským parlamentem a Radou),
předmět aktu,
číslo přidělené tvůrcem aktu v případě aktů s dvojím číslováním (viz oddíl 1.2.2, „Dvojí číslování“).

Pravidla pro citaci a odkazování na název jsou stanovena v oddíle 3.2.

Pokud je název aktu pozměněn jiným aktem nebo se stane předmětem opravy, měl by být poté vždy citován pozměněný nebo opravený název.

Pozn.:
Na první straně aktu se mohou pod názvem objevit slova „kodifikované znění“ nebo „přepracované znění“. Tato slova, vždy psaná tučně malými písmeny, jsou umístěna pod názvem mezi závorkami. Nikdy se neuvádí v obsahu na obálce ani v odkazu na tento akt.
Poslední aktualizace: 24. 7. 2018
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana