ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.1. Názov

Úplný názov aktu obsahuje:

označenie typu aktu (nariadenie, smernica atď.),
číslo [teda príslušná skratka („EÚ“, „Euratom“, „EÚ, Euratom“, „SZBP“), rok a poradové číslo aktu],
názov autora aktu,
dátum prijatia (dátum podpisu v prípade aktov prijatých spoločne Európskym parlamentom a Radou),
predmet,
v aktoch s dvojakým číslovaním číslo pridelené autorom (pozri podbod 1.2.2., Dvojaké číslovanie).

Pravidlá citovania a odkazovania na názov aktu sa uvádzajú v bode 3.2.

Ak sa názov aktu zmenil a doplnil iným aktom alebo korigendom, musí sa v odkazoch vždy citovať zmenený a doplnený alebo opravený názov.

Pozn.:
Na titulnej strane aktu sa pod názvom môžu vyskytnúť spojenia „kodifikované znenie“ alebo „prepracované znenie“. Tieto výrazy sa uvádzajú vždy v zátvorkách tučným písmom a malým začiatočným písmenom. V obsahu na obálke úradného vestníka a v odkazoch na dotknutý akt sa však neuvádzajú.
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2018
Začiatok strany
previous pagenext page