ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

2.1. Naslov

Puni naslov akta sadržava:

vrsta akta (uredba, direktiva itd.),
broj (tj. kratice poput „EU”, „Euratom”, „EU, Euratom”, „ZVSP”), godina i redni broj akta),
ime autora akta,
datum donošenja (datum potpisivanja za akte koje su zajednički donijeli Europski parlament i Vijeće),
predmet,
u dvostruko obrojčenim aktima broj koji je dodijelio autor (vidjeti točku 1.2.2., „Dvostruko brojčano označivanje”).

Ako je naslov nekog akta izmijenjen drugim aktom ili podliježe ispravku, iza tog naslova uvijek je potrebno navesti izmijenjeni ili ispravljeni naslov.

Napomena:
Na prvoj stranici akta, ispod naslova, može se pojaviti izraz „kodificirani tekst” ili „preinaka”. Taj izraz, uvijek napisan podebljanim malim slovima, stoji ispod naslova, u zagradama. Nikad se ne pojavljuje u sadržaju na naslovnici i ne navodi se u upućivanjima na taj akt.
Datum zadnje promjene: 24.7.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page