ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

2.1 Titel

En akts fullständiga titel innehåller

namnet på den utfärdande institutionen,
typen av rättsakt (förordning, direktiv osv.),
rättsaktens nummer (förkortning [”EU”, ”Euratom”, ”EU, Euratom”, ”Gusp”]) årtal och ordningsnummer),
datum för antagande (eller datum för undertecknande för rättsakter antagna gemensamt av Europaparlamentet och rådet),
ämnet (titelns andra del),
i rättsakter med dubbla nummer, det nummer som fastställts av den utfärdande institutionen (se punkt 1.2.2, Dubbla nummer).

Reglerna för att citera och hänvisa till en titel anges i punkt 3.2.

Om en akts titel ändras av en annan akt eller av en rättelse ska därefter alltid den ändrade eller rättade titeln användas.

Anm.:
Om det är fråga om en kodifierad eller omarbetad akt placeras termerna ”kodifiering” respektive ”omarbetning” under titeln inom parentes, i fetstil och med gemener. Dessa termer anges inte i innehålls­förteckningen på omslaget eller vid hänvisning till den berörda akten.
Senaste uppdatering: 24.7.2018
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida