ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

2.1. Titel

En retsakts fulde titel består af:

udsteder
retsaktstype (forordning, direktiv osv.)
nummer bestående af forkortelse (EU og/eller Euratom eller FUSP), udgivelsesår og løbenummer
dato for vedtagelse (dato for underskrivelse for så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets fælles retsakter)
genstanden, dvs. emnet for retsakten,
i retsakter med dobbelt nummerering et nummer tildelt af udstederen (se punkt 1.2.2, »Dobbelt nummerering«):

Se punkt 3.2 med hensyn til anførelser af og henvisninger til en retsakt.

Bliver titlen på en retsakt ændret — ved en ændringsretsakt eller en berigtigelse — skal der herefter altid henvises til den ændrede titel.

NB:
Er der tale om en kodificeret eller omarbejdet retsakt, fremgår dette af en notits i parentes og med halvfed skrift under titlen. Denne notits optræder hverken i indholdsfortegnelsen på forsiden eller i senere henvisninger.
Seneste opdatering: 24.7.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side