ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

2.1. Titel

De volledige titel van een handeling bestaat uit:

de soort handeling (verordening, richtlijn enz.);
het nummer [bestaande uit de afkorting (EU; Euratom; EU, Euratom; GBVB), het jaartal en het volgnummer van de handeling];
de naam van de auteur van de handeling;
de datum waarop de handeling is vastgesteld (voor gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde handelingen: de datum van ondertekening);
het onderwerp;
voor handelingen met een dubbele nummering: het nummer toegekend door de auteur (zie punt 1.2.2, Dubbele nummering).

De regels voor het citeren van en verwijzen naar een titel van een handeling staan in punt 3.2.

Indien een titel van een handeling wordt gewijzigd door een andere handeling of bij rectificatie, moet nadien steeds de gewijzigde of gerectificeerde titel worden genoemd.

NB:
Op de eerste bladzijde van een handeling kan het woord “codificatie” of “herschikking” voorkomen onder de titel. Dit woord wordt altijd met kleine letters en vet gedrukt, tussen haakjes onder de titel geplaatst. Het wordt nooit in de inhoudstafel op de omslag vermeld en evenmin bij verwijzing naar de betrokken handeling.
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina