ISSN 1831-5380
Planul site-ului | Aviz juridic | Cookie-urilor | Întrebări frecvente | Contact | Imprimare

2.1. Titlul

Titlul complet al unui act conține:

tipul actului (regulament, directivă etc.);
numărul [abrevierea („UE”, „Euratom”, „UE, Euratom”, „PESC”), anul și numărul de ordine al actului];
denumirea autorului actului;
data adoptării (data semnării în cazul actelor adoptate în comun de Parlamentul European și de Consiliu);
subiectul;

în actele cu dublă numerotare, numărul atribuit de autor (a se vedea, la punctul 1.2.2, „Numerotare dublă”).

Regulile care trebuie respectate atunci când se face trimitere la un titlu sunt enunțate la punctul 3.2.

Dacă titlul unui act a fost modificat printr-un alt act sau a fost rectificat, se citează întotdeauna titlul modificat sau rectificat.

NB:
Pe prima pagină a unui act, poate apărea sub titlu precizarea „text codificat” sau „reformare”. Aceasta se scrie cu caractere minuscule și aldine și se plasează sub titlu, între paranteze. Ea nu apare niciodată în cuprins, pe copertă, și nu se menționează atunci când se citează titlul actului respectiv.
Actualizat la: 24.7.2018
Sus
Pagina anterioarăPagina următoare