ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.6 Definition av ett uttryck eller ett ord

Det uttryck eller det ord som definieras skrivs i den svenska versionen alltid med kursiv stil och gemen begynnelsebokstav, utom i fråga om uttryck eller ord som alltid inleds med versal begynnelsebokstav (t.ex: ”Europaväg”):

I detta direktiv avses med fordon ett motorfordon […].

Om flera uttryck eller ord definieras används en uppställning enligt följande mönster, med kolon efter inledningsfrasen och punkt efter varje led:

I denna förordning gäller följande definitioner:
1.
miljömässigt hållbar investering: en investering i en eller flera ekonomiska verksamheter som enligt denna förordning anses vara miljömässigt hållbara.
2.
finansmarknadsaktör: en finansmarknadsaktör enligt definitionen i […].

Leden numreras med arabisk siffra följd av punkt. Om ytterligare underindelningar krävs, används gemen bokstav följd av halvparentes för nivå två och gemen romersk siffra följd av halvparentes för nivå tre.

Senaste uppdatering: 1.6.2021
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida