ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.5 Punktuppställningar och andra uppräkningar

3.5.1 Presentationen i punktuppställningar

1. Om de olika leden i en punktuppställning föregås av en inledningsfras som innehåller ett ord eller uttryck som pekar framåt mot uppräkningen, ska denna avslutas med kolon, även om inledningsfrasen följs av en annan inledningsfras:

Förordning (EG) nr 1623/2000 ska ändras på följande sätt:
1.
Artikel 92 ska ändras på följande sätt:
a)
Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
i)
Led c ska ersättas med följande:
”c)
[…]”

2. Led i en uppräkning numreras med gemen bokstav följd av halvparentes på nivå ett, gemen romersk siffra följd av halvparentes på nivå två och arabisk siffra följd av punkt på nivå tre. Strecksats används för nivå fyra:

Detta direktiv är tillämpligt på
a)
i)
1.

I artikeln om definitioner och i ändringsbestämmelser (se punkt 3.3) numreras, undantagsvis, led med arabisk siffra följd av punkt på nivå ett, gemen bokstav följd av halvparentes på nivå två och gemen romersk siffra följd av halvparentes på nivå tre.

3. Leden i en uppställning kan inledas med siffror, bokstäver eller långa tankstreck. Om de olika leden knyter an direkt till inledningssatsen skiljs de åt med ett kommatecken. Det sista ledet avslutas med punkt:

Gemenskapen kommer att genomföra de planerade åtgärderna, nämligen
a)
…,
b)
…,
i)
…,
ii)
…,
iii)
…,
1.
…,
2.
…,
…,
…,
…,
3.

4. I tabeller förekommer i allmänhet inga skiljetecken mellan leden i en uppräkning.

3.5.2 Uppräkning av rättsakter

Vid uppräkning av rättsakter upprepas inte den utfärdande institutionen eller typen av rättsakt om dessa är samma. Däremot upprepas förkortningarna före varje nummer, eftersom de ingår i rättsaktens nummer:

(1)
Kommissionens direktiv 2003/90/EG (3) och 2003/91/EG (4) antogs för att säkerställa att de sorter som medlemsstaterna för in i sina nationella sortlistor överensstämmer med de riktlinjer […]

[…]

(3)
Kommissionens direktiv 2003/90/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter (EUT L 254, 8.10.2003, s. 7).
(4)
Kommissionens direktiv 2003/91/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter (EUT L 254, 8.10.2003, s. 11).

På samma sätt upprepas förkortningen vid uppräkning av direktiv, beslut, rekommendationer osv.:

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG och 94/36/EG

Det är att föredra att räkna upp rättsakter i kronologisk ordning.

Senaste uppdatering: 1.6.2021
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida