ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.6. Definicja wyrażenia lub słowa

Definiowane wyrażenie lub słowo umieszcza się w cudzysłowie o postaci: „ ” (tzw. cudzysłów apostrofowy). Jeżeli zachodzi potrzeba użycia cudzysłowu w tekście już zawierającym cudzysłów, stosuje się cudzysłów o postaci: » « (tzw. cudzysłów ostrokątny niemiecki):

Komisja zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem stoczniowym „budowa statków” oznacza budowę samonapędzanych morskich jednostek komercyjnych.

W wyliczeniach definiowane wyrażenia lub słowa również umieszcza się w cudzysłowie:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a)
„programowanie” oznacza podzielony na etapy proces organizacji, podejmowania decyzji i finansowania, mający na celu realizację […] wspólnego działania […] zmierzającego do osiągnięcia celów priorytetowych EFRROW;
b)
„region” oznacza jednostkę terytorialną […].
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona