ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

3.6. Definicja wyrażenia lub słowa

Definiowane wyrażenie lub słowo umieszcza się w cudzysłowie o postaci: „ ” (tzw. cudzysłów apostrofowy). Jeżeli zachodzi potrzeba użycia cudzysłowu w tekście już zawierającym cudzysłów, stosuje się cudzysłów o postaci: » « (tzw. cudzysłów ostrokątny niemiecki):

Komisja zauważa, że zgodnie z rozporządzeniem stoczniowym „budowa statków” oznacza budowę samonapędzanych morskich jednostek komercyjnych.

W wyliczeniach definiowane wyrażenia lub słowa również umieszcza się w cudzysłowie:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1)
„zrównoważona środowiskowo inwestycja” oznacza inwestycję, w ramach której finansuje się co najmniej jedną działalność gospodarczą, kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo na podstawie niniejszego rozporządzenia;
2)
„uczestnik rynku finansowego” oznacza […].

Do numeracji punktów używa się cyfr arabskich z nawiasem zamykającym. W przypadku konieczności dalszych podziałów używa się małych liter z nawiasem zamykającym dla drugiego poziomu i małych cyfr rzymskich w nawiasach dla trzeciego poziomu.

Ostatnia aktualizacja: 1.6.2021
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona